Det er for nylig trådt i kraft, at man kan få udleveret receptpligtig medicin, selvom ens recept er udløbet, på apoteket. Det bliver kaldt genordinering, og der er en række krav og begrænsninger ved ordningen, men det er muligt at få hjælp, når det brænder på, selvom recepten ikke er blevet fornyet.

Denne mulighed gælder også, hvis man foretrækker at handle på et online apotek. Kravet til apotekerne er nemlig, at man skal have en såkaldt behandlerfarmaceut, som kan stå for denne genordinering, og det kan man også sagtens få som online apotek.

For at blive behandlerfarmaceut skal man gennem en efteruddannelse, som gør en i stand til at udlevere medicin, selvom der ikke er en aktiv recept, og så er man ellers klar til at hjælpe kunderne. Det kan gøre det noget lettere at være kunde i ens foretrukne apotek, fordi man så er mindre afhængig af, at man har nået til lægen for at forny sin recept.

Udvalgte lidelser og længere behandling

Medicin kan fornys digitalt uden lægen

Der er nogle krav, man skal leve op til, før man kan få udleveret medicin, selvom ens recept er udløbet. Man skal have været i behandling med den type medicin, man gerne vil have udleveret, i minimum 6 måneder, inden man kan få den udleveret som genordinering, og så er det kun nogle typer lidelser, man kan få medicin imod.

Det er sådan noget som mavesyre, sukkersyge, forhøjet blodtryk og kolesterol og en række andre langvarige lidelser, man kan få medicin mod. Hvis man er i tvivl om man kan få udleveret sin medicin på denne måde, kan man kontakte sin læge eller sit foretrukne apotek.

Apoteket skal notere med det samme i patientens elektroniske journal, at man har udleveret medicinen uden recept for at forebygge misbrug, og derudover skal apoteket udlevere den mindst mulige dosis eller pakning af medicinen, der er mulig.

Så er det med at få fat på sin læge efterfølgende, så man kan komme tilbage på sin sædvanlige dosis, og man kan komme tilbage til lidt mere ro på medicinfronten.

Kan potentielt tage pres fra læger

Stresset læge

Apotekerforeningen, som rettelig hedder Danmarks Apotekerforening, skriver i en pressemeddelelse, at de håber, den nye mulighed kan være med til at aflaste andre dele af sundhedsvæsnet. Der er talt og skrevet meget om lægemanglen i Danmark, og her kan der være lidt tid at hente fra borgere, som ikke har lige så travlt med at komme til for at få fornyet deres recept.

Lægevagten eller akuttelefonen har været der, man har skullet ringe til, hvis man har stået og skulle have fornyet sin recept uden for sin læges åbningstid, så her kan der potentielt også blive frigivet tid og ressourcer, som kan gå til andre akutte tilfælde.

Det løser naturligvis ikke lægemanglen, men kan apotekerne træde til og understøtte andre dele af sundhedsvæsnet, kan det potentielt betyde mere effektiv behandling til borgerne. Det kan betyde en smule mere tid til patienterne og til kvalitetssikring, som er vigtig for at give den rette behandling på rette tidspunkt og på rette vis.